fbpx
Anglų kalbos kursai Kaune

Anglų kalbos dar mokytis ir mokytis

Category : Straipsniai

Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad didesnė dalis tautiečių visiškai negalėtų susišnekėti angliškai arba moka vos kelias anglų kalbos frazes. Situacija ne pati geriausia.

Nemoka maždaug pusė gyventojų

Kas ketvirtas lietuvis norėtų mokytis šios kalbos, bet neturi tam laiko, o maždaug kas penktas norintysis – neturi pinigų.

Tokias išvadas perša Lietuvos gyventojų apklausa, kurią vienos anglų kalbų mokymu užsiimančios bendrovės užsakymu atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai”.

Sociologai apklausė daugiau kaip tūkstantį suaugusių, 15-74 metų amžiaus, šalies gyventojų iš šimto vietovių ar miestų.

Užsakovai turėtų trinti rankas, nes, tyrimo duomenimis, darbo jiems nepritrūks: 39 proc. apklaustųjų atsakė, jog visiškai nemoka bene populiariausios užsienio kalbos, o 29 proc. prisipažino angliškai mokantys silpnai. Kaip buvo galima numanyti, tarp nemokančių nė kiek angliškai daugiausia – vyresnio amžiaus vidurinės mokyklos nebaigusių mažų miestelių ar kaimo gyventojų.

Per vėlu?

Puikiai savo anglų kalbos žinias įvertino mažuma, arba 3 proc. apklausos dalyvių. Taip pat nesunku numanyti, jog šioje grupėje daugiausia yra jaunesnių ir aukštojo mokslo diplomą turinčių žmonių. Tuo, jog anglų kalbą moka gerai, įsitikinę 9 proc.  respondentų, atsakymą „vidutiniškai” pasirinko 18 proc. apklaustųjų.

To paties tyrimo duomenimis, patobulinti anglų kalbos žinias norėtų daugiau nei pusė – 58 proc. Lietuvos gyventojų, iš jų 15 proc.  tai jau daro.

Tuo, jog anglų kalbos jiems visiškai nereikia ar mokytis jiems atseit yra per vėlu, įsitikinę 35 proc. apklausos dalyvių.

Tyrėjai aiškinosi ir tai, kokiems kalbų mokymosi būdams pirmenybę teikia lietuviai. Didelė dalis arba 28 proc. gyventojų mano, jog geriausia anglų kalbos yra mokytis individualiai su mokytoju. Toks pat nuošimtis apklaustųjų teigė, jog geriausiai kalbą galima išmokti bendraujant su angliškai kalbančiais žmonėmis. Kas penktas apklaustasis įsitikinęs, jog geriausias būdas yra užsirašyti į anglų kalbos kursus. 6 proc. mano, kad kalbą galima išmokti skaitant knygas, spaudą, klausantis radijo ir žiūrint televizijos laidas bei filmus anglų kalba. 5 proc. respondentų nurodė, kad parankiausia kalbų mokytis savarankiškai, naudojant kompiuterinę mokymo programą.

Tarp norinčiųjų mokytis skirstant pagal amžių daugiausia yra tokių, kuriems – nuo 15 iki 29 metų. Savotiškas paradoksas, jog tarp norinčiųjų mokytis, bet nerandančių tam laiko, yra nemenka dalis statistiškai didžiausias šeimos pajamas, viršijančias 2.200 Lt, gaunančių žmonių.

Beje, laiko kalbų mokslams dažniau neranda vyrai, o pinigų sumokėti už kursus – moterys.

vz.lt

Anglų kalbos kursai Kaune

Vokiečių kalbos kursai Kaune

Savanorių pr. 3, Kaunas
Tel. 8-37-209-008, 8-600-82843
E. paštas: info(eta)glorialingua.lt


Anglų kallbos kursai Kaune

Individuali pamoka – dviems už vieną kainą

Category : Naujienos

Norite mokytis anglų ar vokiečių kalbos, tačiau nenorite mokytis grupėje? Tuomet galima rinktis individualias pamokas ir žengti į priekį kelis kartus greičiau nei mokantis grupėje.

Svarbus pasiūlymas: individualiose anglų ir vokiečių kalbos pamokose pas mus galite mokytis dviese. Jei pažįstate panašaus lygio porininką/-ę, pasiūlykite mokytis kartu. Tuomet pamokos kainą galėsite dalintis per pusę.

Individualios pamokos kaina – 25 eurų už 1 akademinę valandą (45 min.).

Registruokitės į individualias pamokas:

info@glorialingua.lt, tel. 8-675-31344

“Gloria lingua”


Vertimai Kaune

Hiperpoliglotai: kiek kalbų gali mokėti vienas žmogus?

Category : Straipsniai

Kas nenorėtų mokėti ne dvi ar tris kalbas, o bent dešimtį jų? Štai XIX a. gyvenęs italų kardinolas Džiuzepė Mecofantis (Giuseppe Mezzofanti) mokėjo 38 kalbas ir 50 dialektų. Tikrinti jo žinių atvykdavo žmonės iš viso pasaulio.
Daugelį iš jų susitikimas su šiuo hiperpoliglotu tiesiog priblokšdavo. Beje, jis niekada nebuvo išvykęs iš gimtosios Italijos. O daugiausiai – net 103 (!) užsienio kalbas (tebe)mokantis genijus – laisvai kalba lietuviškai, mat jo žmona gimė ir augo Lietuvoje.

Užsienio knygynuose neseniai pasirodė nauja knyga – Maiklo Erardo (Michael Erard) „Babel No More” („Daugiau jokių Babelio bokštų”). Joje autorius nagrinėja Dž. Mecofančio ir kitų lingvistiniais deimantais vadinamų hiperpoliglotų atvejus. Kaip jiems tai pavyksta? Jie turi ypatingų sugebėjimų ar įgūdžių? Ar galima to išmokti? O gal jie – meistriškai akis dumiantys šarlatanai?
Leidžiantis į nepažintas ir netyrinėtas lingvistikos žemes, iš pradžių reikia šį tą apsibrėžti. Vienas iš pirmųjų dalykų, kurių ėmėsi M. Erardas – apsibrėžti, ką iš tiesų reiškia mokėti kalbą. Kitaip tariant, kada galima laikyti, kad žmogus kalbą gerai moka?
Tiesa, Kalifornijos universiteto lingvistė Klerė Kramš (Claire Kramsch) ragina autorių klausimą formuluoti kitaip – ne „Kiek kalbų tu moki?”, o „Keliomis kalbomis tu gyveni?” Kalbos kultūrinių niuansų supratimas reikalauja plataus ir nuolatinio kontakto su kalbančiaisiais ta kalba. Tad mokslininkė abejoja, ar nors vienas žmogus pasaulyje tobulai moka ir jaučia daugiau kaip keturias ar penkias kalbas.

Sunku nesutikti. Bet nejau dėmesio visai neverti tie mažiau niuansuoti, tačiau žadą atimantys žmogiškosios atminties ir gebėjimo išmokti kalbą atvejai, kai žmogus gerai moka keliolika ar net keliasdešimt kalbų? Deja, kaip pabrėžia M. Erardas, mokslas šią problemą iki šiol ignoravo. Mokslininkai uoliai tyrinėja ypatingų matematikos, muzikos, atminties gabumų turinčių žmonių atvejus, tačiau hiperpoliglotai lieka nuošaly.
Nagrinėdamas Dž. Mecofančio atvejį, M. Erardas savo knygoje analizuoja italų kardinolo užrašus, kalbina daugybę kalbų ekspertų ir net sužino, jog kai kurie dvikalbiai žmonės turi psichinių sutrikimų vartodami vieną kalbą, tačiau būna sveiki kalbėdami kita kalba.

Autorius neužmiršo ir šių dienų hiperpoliglotų. Kad išmoktum daug kalbų, svarbu turėti atmintį, motyvacijos ir nuolat praktikuotis. Tačiau nereikia užmiršti ir pragmatiškumo. Tie, kurie sakėsi moką 11 kalbų, nesuko sau galvos, ar jų kalbos žinių lygis atitinka gimtosios kalbos mokėjimo lygį. Jų tikslas, skirtingai nei Dž. Mecofančio, buvo ne priblokšti pasaulį, o jį pamatyti – pasikalbėti su ta kalba kalbančiais gyventojais, paskaityti jų laikraščius ir paprasčiausiai nepasiklysti šalyje, kur kalbama kita kalba.

„Kol išmokau kinų kalbą, sugaišau net 6 savaites!”
Džiuzepė Gasparo Mecofantis (1774-1849) gimė ir išsilavinimą gavo Bolonijoje, kur teologijos studijas baigė anksčiau nei sulaukė minimalaus amžiaus, kurio sulaukus įšventinama į kunigus. Būdamas 23-ejų, tapo Bolonijos universiteto arabų kalbos profesoriumi.
Karo tarp Habsburgų imperijos ir Prancūzijos metu, Dž. Mecofantis nuolat lankydavosi karo ligoninėse, kur bendraudavo su vengrais, slovakais, čekais, austrais. Kad galėtų išklausyti jų išpažintis, Dž. Mecofančiui teko išmokti jų gimtąsias kalbas.

Netrukus jauną kunigą pradėjo vadinti „užsieniečių nuodėmklausiu” (it. – „confessario dei forestieri”). Į Dž. Mecofantį pradėjo kreiptis su prašymais išversti įvairius tekstus – kunigas visada džiaugdavosi galėdamas padėti ir už paslaugas niekad neimdavo atlygio.

„Tas žmogus – lingvistinis stebuklas, – apie Dž. Mecofantį rašė Baironas. – Jis turėjo gyventi Babelio bokšto statybos laikais ir būti visų kalbų vertėjas. Aš jį tikrinau iš visų kalbų, kuriomis aš moku bent vieną keiksmažodį – jis mane pribloškė taip, jog aš buvau priverstas išsikeikti angliškai.”

Iki mūsų dienų išliko ir jo talentą iliustruojantis anekdotas: paklaustas, kurią iš kalbų išmokti buvo sunkiausia, Dž. Mecofantis atsakė: „Kinų, be abejo, kinų! Kol ją išmokau, sugaišau net šešias savaites!”

Hiperpoilglotas-rekordininkas laisvai kalba lietuviškai
Bene daugiausiai užsienio kalbų mokančiu žmogumi pasaulyje tarp dabar gyvenančiųjų laikomas 1943-iaisiais gimęs vengrų vertėjas ir rašytojas Ištvanas Dabis. Be gimtosios vengrų kalbos jis moka dar 103 kalbas. Genialusis lingvistas savo laiku dirbo korespondentu, gidu, sinchroniniu vertėju, tekstų vertėju, konsultuojančiu redaktoriumi. 1970-aisiais vedė iš Lietuvos kilusią lenkaitę ir susilaukė dviejų vaikų – sūnaus Ištvano Mikolajaus ir dukters Marijos Rozalijos.

Galbūt todėl I. Dabis lietuvių kalbą moka taip, jog gali versti jos tekstus be žodyno.

Kaip mokosi kalbų I. Dabis? Pirmiausiai atsirenka 1000-1500 pagrindinių žodžių (iš temų apie šeimą, darbą, kasdienį gyvenimą ir pan.) ir mokosi kartu su svarbiausiomis gramatikos taisyklėmis (linksniavimu, asmenavimu, laikų vartojimu, žodžių tvarka sakinyje). Toliau Ištvanas, naudodamasis žodynu, imasi skaityti jo interesus atitinkančius paprastus tekstus.

Kai kuriems naujus žodžius užsirašinėti yra būtina, tačiau yra tokių, kuriems pakanka nežinomą žodį perskaityti. Vengrų vertėjo patirtis byloja, jog kur kas paprasčiau mokytis žodžių yra mėginant nuspėti žodžio reikšmę iš konteksto.

Kitas žingsnis – pagal galimybes I. Dabis pradeda naująja kalba susirašinėti su kitais žmonėmis. Toliau – radijo laidų klausymasis, net jei neįmanoma suprasti absoliučiai nieko. Verta, kad klausa priprastų prie tos kalbos skambėjimo.

Viena iš kertinių taisyklių – naujų kalbų mokymuisi kasdien skirti bent 15-20 min.

Garsūs pasaulio poliglotai:
Emilis Krebsas – vokiečių poliglotas ir sinologas, mokėjo virš 60 kalbų

Viljamas Džeimsas Sidisas – XX a. pradžioje žinomas vunderkindas, būdamas aštuonerių metų mokėjo 8 kalbas; trisdešimties – 40 kalbų
Ričardas Frensis Bertonas – anglų keliautojas, geografas, vertėjas, etnologas, lingvistas, poetas, fechtuotojas, orientalistas ir diplomatas, kai kuriais vertinimais mokėjęs 29 kalbas

Džovanis Piko dela Mirandola – italų filosofas, tvirtinęs, kad moka 22 kalbas;
Polas Robsonas – dainininkas ir aktorius, kalbėjo daugiau nei 20 kalbų;
Kata Lomb – vengrų kilmės vertėja, rašytoja, viena pirmųjų pasaulio sinchroninio vertimo meistrių. Kalbėjo 16 kalbų;

Žanas Fransua Šampoljonas – prancūzų orientalistas ir egiptologijos kūrėjas, iššifravo Rozetės akmens hieroglifus. Būdamas dvidešimties mokėjo 13 kalbų;
Nikola Tesla – serbų fizikas, mokėjo 8 kalbas;

Danielis Polas Tammetas – britas, turintis autizmo ir savanto sindromus, kalba 11 kalbų, tarp jų ir lietuvių;

Jonas Paulius II – iš Lenkijos kilęs popiežius, laisvai mokėjęs 10 kalbų;

Dolfas Landgrenas – skandinavų kilmės Holivudo aktorius, mokantis 9 kalbas (įskaitant japonų, rusų, suomių).

Lietuvių poliglotai – Dominykas Urbas, Juozas Strolia, Laurynas Algimantas Skūpas, Stanislovas Radvila I, Algimantas Čekuolis (8 kalbos).

http://kauno.diena.lt/naujienos/mokslas-ir-it/hiperpoliglotai-kiek-kalbu-gali-moketi-vienas-zmogus-402812

Anglų kalbos kursai Kaune

Vokiečių kalbos kursai Kaune

Savanorių pr. 3, Kaunas
Tel. 8-37-209-008, 8-600-82843
E. paštas: info(eta)glorialingua.lt


Kalbų kursai Kaune

Kiek kalbų moka futbolininkai?

Category : Straipsniai

Kai kurių pasaulio futbolo čempionate Rusijoje dalyvavusių rinktinių žaidėjų gimtosios kalbos skirtingos. Kaip futbolininkai susikalba tarpusavyje?

Ypač įdomi situacija Belgijos rinktinėje. Didžioji dalis Belgijos rinktinės žaidėjų yra kilę iš Flandrijos regiono, kuriame kalbama olandiškai. Tačiau nemažai yra prancūziškai kalbančių žaidėjų bei keli – vokiškai. Skirtingos ir pagrindinių rinktinės žaidėjų gimtosios kalbos, pavyzdžiui, saugas Kevinas De Bryune’as kilęs iš olandiškai kalbančio Gento, o puolėjas Edenas Hazardas iš prancūziškai kalbančių valų krašto, rašo BBC.

Belgijos rinktinės rūbinėje bendraujama anglų kalba, kuria dauguma žaidėjų kalba klubuose ir kuria gaunamus trenerio nurodymus visi futbolininkai supranta vienodai.

Angliškai Belgijos rinktinės žaidėjai tarpusavyje bendrauja ir aikštėje. Jie šią kalbą vartojo ir grupės etapo rungtynėse su Anglija, tuo gerokai nustebindami britų žurnalistus.

Kalbinis pasiskirstymas Belgijoje yra itin ryškus – kalbiniu pagrindu šioje šalyje ne tik leidžiami laikraščiai ir žurnalai, bet ir veikia mokyklos ar politinės partijos. Be to, didelę visuomenės dalį sudaro imigrantai, kurių gimtoji kalba nėra nei prancūzų, nei olandų.

Tokia etninė įvairovė Belgijos rinktinei suteikia labai įvairių komunikacijos galimybių. Pavyzdžiui, rinktinės žvaigždė Romelu Lukaku (nuotraukoje) laisvai bendrauja olandų, prancūzų, anglų, ispanų, portugalų ir suahili kalbomis, komandos kapitonas Vincentas Kompany kalba penkiomis kalbomis.

Tačiau kai kurie iš prancūzakalbio Belgijos regiono kilę žaidėjai nekalba jokiomis kitomis kalbomis ir nemoka net olandiškai. Buvęs Anglijos rinktinės futbolininkas, o dabar televizijos komentatorius Philas Neville‘as belgų saugą Marouane‘ą Fellaini yra pavadinęs blogiausiai angliškai šnekančiu žmogumi, su kokiu kada nors teko susidurti.

Tiesa, pastaruoju metu Fellaini žaidžia „Manchester United“ klube, tad anglų kalbos žinias turėtų būti patobulinęs.

„Nepaisant to, kad absoliuti dauguma rinktinės žaidėjų supranta prancūziškai, komanda pasirinko anglų kalbą kaip saugesnį variantą“, – sako BBC žurnalistė Belgijoje Suzanne Vanhooymissen.

Dar viena komanda, kuriai kalbinė problema taip pat aktuali, – iš čempionato jau pasitraukusi Šveicarijos rinktinė. Priklausomai nuo kilmės regiono, Šveicarijos futbolininkų gimtoji kalba yra vokiečių, italų, prancūzų arba retoromanų.

Parengta pagal vz.lt publikaciją